احداث باغ و باغچه

احداث باغ و باغچه

همکاری در زمینه احداث باغ و مزرعه گل و گیاه و تامین نهاده های مورد نیاز از قبیل : نهال، بذر، خاک، کود و طراحی باغ و انتخاب بهترین نهال جهت کاشت  و یا اصلاح باغات فعلی به محصولات برتر.